Đề thi trắc nghiệm 15 phút Unit 3. At home THCS Thái Thịnh

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 17/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 860 lượt xem Lượt thi 56 lượt thi

Câu 1

Let's paint the house............................. It will be much cheaper.

A.

ourselves

B.

outself

C.

yourself

D.

myself

Câu 2

The film............................wasn't very good but I liked the music.

A.

themselves

B.

itself

C.

himself

D.

 herself

Câu 3

Here is a broom for you.............................the floor. 

A.

to set

B.

to clean

C.

to make

D.

to sweep

Câu 4

I can't find my watch nowhere. I've looked all over the house.

A.

 find

B.

all over

C.

nowhere

D.

 I've looked

Câu 5

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

company

B.

coffee

C.

oven

D.

cover

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069