Đề thi trắc nghiệm 15 phút Unit 2. Making Arrangements

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 17/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 807 lượt xem Lượt thi 45 lượt thi

Câu 1

We can send and receive telex by using a/an............................ .

A.

answering machine

B.

 hand phone

C.

telephone

D.

fax machine

Câu 2

Why are you taking all that bread with you?..............................the chickens? 

A.

Will you feed

B.

Are you going to feed

C.

Do you feed

D.

Would you feed

Câu 3

We do almost all our corresponding...........................e-mail.

A.

with

B.

on

C.

in

D.

by

Câu 4

Are you doing anything tonight? Let's play some ............................ of chess.

A.

 rounds

B.

games

C.

matches

D.

things

Câu 5

By 1877 the first telephone was on commercial use.

A.

 on

B.

the first

C.

By

D.

use

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069