Đề thi trắc nghiệm 15 phút Unit 16. Inventions THCS Quang Trung

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 17/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 727 lượt xem Lượt thi 14 lượt thi

Câu 1

Tom has never gone to bed on time, and so has his brother.

A.

has

B.

to bed

C.

on time

D.

so

Câu 2

After said goodbye to my parents, I went to school with my sister.

A.

said

B.

with

C.

to

D.

went to

Câu 3

First, trees are cut down and logs are cut into small……………..

A.

 bits

B.

chips

C.

all are correct

D.

 pieces

Câu 4

I’m afraid I…………......…….all the money.

A.

have already spent

B.

 was already spending

C.

already spent

D.

 had already spent

Câu 5

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

smart

B.

 carry

C.

 start

D.

card

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069