Đề thi trắc nghiệm 15 phút Unit 14. Wonders of the World THCS Tô Vĩnh Diện

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 17/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 705 lượt xem Lượt thi 11 lượt thi

Câu 1

Katherin wondered whether I was going to accept the job. She said, “…………………the job?”

A.

You are going to accept

B.

 I am going to considered

C.

Am I going to accept

D.

 had I ever considered

Câu 2

The Taj Mahal is a……………………..for the wife of an Indian prince.

A.

 palace

B.

shrine

C.

tomb

D.

temple

Câu 3

The pyramids were built more than four thousand years ago by the………………..

A.

Egyptians

B.

English

C.

Americans

D.

 Indians

Câu 4

 The………………..is a gift from the people of France to Americans.

A.

 Eiffel Towner

B.

Statue of liberty

C.

Big Ben

D.

London Towner

Câu 5

Fernado said, “ The best time for me to go was Thursday morning.”

A.

best

B.

for me

C.

was

D.

said

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069