Đề thi trắc nghiệm 15 phút Unit 12. A Vacation Abroad Môn Tiếng Anh Lớp 8 Trường THCS Thăng Long

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 17/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 788 lượt xem Lượt thi 14 lượt thi

Câu 1

Last night, I was listening to music and did my homework when Kim stopped by.

A.

did

B.

Last night

C.

stopped by

D.

when

Câu 2

We are interested in work together to reach new knowledge .

A.

work

B.

together

C.

are interested

D.

to reach

Câu 3

It……………….. a long time since I last saw her.

A.

has been

B.

was

C.

is

D.

will be

Câu 4

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

taught

B.

caught

C.

daughter

D.

laughter

Câu 5

The boss is angry because Jane…………………..the office telephone for personal calls

A.

used

B.

using

C.

is used

D.

is always using

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069