Đề thi trắc nghiệm 15 phút Unit 10. Recycling Môn Tiếng Anh lớp 8 Trường THCS Thịnh Liệt

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 17/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 698 lượt xem Lượt thi 6 lượt thi

Câu 1

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lai.

A.

cure

B.

lecture

C.

picture

D.

furniture

Câu 2

Water is a chemical compound that is consisted of oxygen and hydrogen.

A.

chemical compound

B.

that

C.

is consisted

D.

Water

Câu 3

We are relieved if you, have recovered from your illness.

A.

recovered

B.

from

C.

if

D.

are relieved

Câu 4

A milk bottle can be…………….thirty times.

A.

recycled

B.

filled up

C.

repeated

D.

reused

Câu 5

I'd like to cook these noodles, but it's……………. the directions on the package.

A.

difficult for reading

B.

difficult to read

C.

difficulty to reading

D.

difficulty to read

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069